Dátum výstavy: 19. 02. 2016
Miesto konania výstavy: Snina